New items
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego