New items
Miecze Europy
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Niezwykłe przygody Robinsona
Architektura dwudziestolecia
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń