Nowości
Dom polski w transformacji
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Fukier i wino
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece