New items
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Żółkiew miasto renesansowe
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana