New items
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Kronika Gdańska T 1
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji
 
Most often loaned books in the library