New items
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Seventeenth century women's dress patterns Book 1
Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae rzecz o rodzinie Matejków