New items
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Podróże w świecie nowożytnym XVI XVIII w
Eschatologia i rewolucja modernistyczna idea Dymitra Mereżkowskiego
Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej