New items
Kronika Gdańska T 1
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku