New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Peccata Grzegorz Bednarski
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library