New items
Rosyjskie pomiary klasztorów skasowanych w roku 1832 T 1
Architektura polska lat 1945 1960 na obszarze Pomorza Zachodniego
Axl Leskoschek Brasilien
Sbornik 17 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 24 26 rijna 2018 Proceedings of the 17th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 24 26 October 2018
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze