New items
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
Armia Gustawa Adolfa 2
Z drugiej strony rzeczy polski dizajn po roku 1989 wystawa 6 04 19 08 2018 Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny The other side of things Polish design after 1989 exhibition 6 04 19 08 2018 the National Museum in Krakow Main Building
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library