New items
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza