New items
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie Rakowie przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł
Krzysztof Kędzierski w ramach ramkach i poza nimi
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Simon Laszló foigazgató beiktatasi beszede Inauguration speech of director general Laszló L Simon