New items
Dworki pejzaże portrety twórczość Bronisławy Rychter Janowskiej
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 3
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej