Nowości
Witraże w krakowskich obiektach sakralnych przewodnik osobisty
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Contatti artistici polacco–italiani 1871 1939
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966 2018 Wrocław School of Means of Transport Design
Prolegomena materiały studentów i doktorantów historii sztuki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece