Nowości
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Stolarstwo Cz 1
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Peccata Grzegorz Bednarski
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece