New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych Katalog twórców
No cover
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Most often loaned books in the library