Nowości
Przygoda jakiej nie było
Bajki
Burbuś zwiedza świat
Wazowie a literatura przekroje i zbliżenia
Wieś dwór miasteczko historia zapisuje Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada katalog ekspozycji i zabytków Village manor town as written by history and told by the Open Air Village Museum in Lublin
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece