New items
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Przekaz Janusz Leśniak Message
Z wody ognia i kobaltu jubileuszowa wystawa Beaty Marii Orlikowskiej katalog wystawy
Realism in the age of impressionism painting and the politics of time
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich