New items
No cover
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Wino i historia
Pieniądz i banki w Małopolsce
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library