New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Każdemu czasowi jego sztuka Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Arsenał '88
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej