New items
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Secesja na styku nowego i starego świata
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Varietes spiegel van de dolle jaren