New items
Wisła biografia rzeki
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie