Nowości
Pamięć rodzinna
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Pieniądz i banki w Małopolsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece