New items
Obraz jako obiekt teoretyczny studia z teorii i historii badań nad sztuką materiały Seminarium Metodologicznego Historii Sztuki im Edwarda Aleksandra Raczyńskiego Pałac w Rogalinie 17 19 października 2019
Podgórze
Rare and inedited Umayyad copper coins The Goussous Collection in the Jordan National Bank Numismatic Museum
Apulum
Jak wyjaśnić obraz? metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H Gombricha