Nowości
Wieża Ratuszowa
Old master drawings  from the 15th century to the 1820s
Żywioły motyw ziemi w literaturze kulturze i sztuce
X wieków Płocka dzieje i ekspozycja historyczno regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dla przyjemności / z konieczności na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku katalog wystawy