Nowości
Stari mistrǐ II Old masters II
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit