New items
Podróże w świecie nowożytnym XVI XVIII w
Statek Robinsona Robinson's ship
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945