Nowości
Druki wrocławskiego Kalamburu
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece