Nowości
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece