New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
 
Most often loaned books in the library