New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne