New items
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
 
Most often loaned books in the library