Nowości
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Pieniądz i banki w Małopolsce
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Polska w pejzażach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece