New items
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Modes & manners Supplementary volume
 
Most often loaned books in the library