New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Irresistible the art of lingerie 1920s 1980s
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
mad silkman Zika & Lida Ascher textiles and fashion