Nowości
Ostoja tradycji
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece