New items
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku