New items
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
 
Most often loaned books in the library