New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Czas osobisty sztuka Estonii Litwy i Łotwy 1945 1996 9 września 13 października 1996 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Cechy Sasko jak blizko tak daleko Bohmen Sachsen so nah so fern
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza