New items
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Japon la tentation de l'Occident 1868 1912 Musee Guimet Paris 21 avril 25 juillet 1988
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Zabytek Zadbany A D 2022