Nowości
Wielka lekcja historii prezentacja Tysiąclecia Polski poprzez wystawy w latach 1960 1966/67
Ludzie i architektura historia toruńskiego Ratusza Staromiejskiego
Póki my żyjemy 9 Triennale Młodych
Przeczytać rzeźbę antologia polskiego piśmiennictwa o rzeźbie z lat 1957 1981
Wigilia po kujawsku pokoleniowe przemiany kulinarne
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece