New items
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries