New items
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue