Nowości
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 2 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
Kościół dawnej kartuzji kaszubskiej w Kartuzach zarys historii Cz 1
Jerzy Krawczyk Gra o wszystko Jerzy Krawczyk All or nothing
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
TATORT Joanna Zemanek Grzegorz Sztwiertnia Anna Bas