Nowości
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze
Muzea preteksty niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
Awangardzistka Maria Nicz Borowiakowa 1896 1944 Avant garde artist
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
This book has a cheap price of € 9
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece