Nowości
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Bolesław Prus w Nałęczowie
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Dom wójta w Kielcach
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece