Nowości
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019