New items
Żółkiew miasto renesansowe
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
Bruxelles carrefour de cultures guide de l'exposition
Sjaj bijelog zlata becka manufaktura porculana 1718 1864 zbirka Marton 12 2 20 3 2020 Muzej Mimara
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich