Nowości
Otoczyć naród swój pięknem dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich
Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego Cz 1
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966 2018 Wrocław School of Means of Transport Design
Festung Krakau Kraków w cieniu twierdzy 1850 1914
Lawinit między ceramiką i brązem wyroby lawinitowe z lat 1923 1939 w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece