New items
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
 
Most often loaned books in the library